Grunt to podstawa

Grunt to podstawa

Prace budowlane postępują. Dziś krótki filmik z wiertnicą w tle prezentujący prace na odcinku części podziemnej. Właściwe wykonanie fundamentów wymagało od nas zabezpieczenia wykopu w formie ściany w technologii pali. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie naruszamy struktury terenu przyległego, co było istotne ze względu na sąsiedztwo kościoła.